Bibliotek i Mexico

Åben kort
Lokal tid:
22:44:58
Lumen papelería

Lumen papelería

República del Salvador 61, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Antigua Biblioteca Nacional

Antigua Biblioteca Nacional

República de Uruguay 67, Centro Histórico, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Avenida República de El Salvador 49, Centro, Cuauhtemoc
libraryLæs mere
Biblioteca del Banco de México

Biblioteca del Banco de México

Isabel la Católica 54, Centro, Cuauhtémoc
libraryLæs mere
Biblioteca Lerdo de Tejada
TelmexHub

TelmexHub

Calle Isabel la Catolica 51, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora

Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora

esq. 16 de Septiembre, Calle de Bolívar 438, Cuauhtémoc, Ciudad de México
libraryLæs mere

Biblioteca Pública "Rubén Darío"

Calle Regina 111, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere

Biblioteca

Calle de Bolívar 8, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Biblioteca Turriana

Biblioteca Turriana

Calle Monte de Piedad 303, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Fundación Herdez A.C.

Fundación Herdez A.C.

Seminario 18, Centro, Ciudad de México
museumLæs mere
Biblioteca General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Biblioteca General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Calle 29 311, Pro Hogar, Azcapotzalco
libraryLæs mere

Biblioteca General de la Cámara de Diputados

Calle de Tacuba 29, Centro
libraryLæs mere
Palacio de Minería

Palacio de Minería

Calle de Tacuba 5, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Archivo Histórico / Centro de la Documentación Institucional de la Secretaria de Salud

Archivo Histórico / Centro de la Documentación Institucional de la Secretaria de Salud

Donceles 39, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
El Colegio Nacional

El Colegio Nacional

Donceles 104, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Biblioteca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

Biblioteca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

2, Calle del Correo Mayor 11, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere
Biblioteca Pública

Biblioteca Pública

Calle Luis Gonzalez Obregon s/n, Cuauhtémoc, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere

Biblioteca Melchor Ocampo

06000, Ignacio Allende 23, Centro, Ciudad de México
libraryLæs mere

Profesor Jesús Romero Flores

Prolongación Lucas Alamán 11, El Parque, Ciudad de México
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning