Steder i Tonala

Lokal tid:
10:24:54
Tonala
Administrative Region:Jalisco
Befolkning:408 759
Telefonopkald:
+52-33
Postnummer:
45400-45430

Placering på kortet over Mexico

Map SVG
TonalaTonala
Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara
localityLæs mere

Hotel Guadalajara Express

Avenida Tonalá 379, Francisco Villa, Tonalá
lodgingLæs mere
HOTEL GUADALAJARA EXPRESS TONALA

HOTEL GUADALAJARA EXPRESS TONALA

Av. Tonalá 379, Francisco Villa, Guadalajara
lodgingLæs mere
Hotel Arana

Hotel Arana

Avenida Tonalá 206, Tonalá Centro, Tonalá
cafeLæs mere
Hotel Hacienda del Sol

Hotel Hacienda del Sol

Cruz Blanca 44, Tonalá Centro, Tonalá
lodgingLæs mere
Forja Española

Forja Española

Avenida Tonalá 1780, Ciudad Aztlán, Tonalá
point_of_interestLæs mere
Hotel Central Parador

Hotel Central Parador

Carretera Libre a Zapotlanejo 1500, San Pedro Tlaquepaque
lodgingLæs mere

📑 Tonala alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning