Steder i Puebla de Zaragoza

Lokal tid:
17:32:20
Puebla de Zaragoza
Administrative Region:Puebla
Befolkning:1 434 062
Telefonopkald:
+52-221
+52-222
Postnummer:
72xxx

Placering på kortet over Mexico

Map SVG
Puebla de ZaragozaPuebla de Zaragoza
Heroica Puebla de Zaragoza

Heroica Puebla de Zaragoza

Heroica Puebla de Zaragoza
localityLæs mere
Hotel Palacio San Leonardo

Hotel Palacio San Leonardo

Avenida 2 Oriente 211, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere
Hotel Señorial Puebla

Hotel Señorial Puebla

Calle 4 Norte 602, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere
Hotel Puebla Plaza

Hotel Puebla Plaza

Avenida 5 Poniente 111, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere
Hotel Del Portal

Hotel Del Portal

Avenida Don Juan de Palafox y. Mendoza 205, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere
Hotel San Pedro

Hotel San Pedro

Avenida 2 Oriente 202, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere
City Express

City Express

Circuito Juan Pablo II 1755, La Noria, Heroica Puebla de Zaragoza
lodgingLæs mere

📑 Puebla de Zaragoza alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning