Steder i Ciudad de México

Åben kort
Lokal tid:
23:08:35
Ciudad de México
Administrative Region:Mexico City
Befolkning:9 100 000
Telefonopkald:
+52-55
Postnummer:
0xxxx-1xxxx

Placering på kortet over Mexico

Map SVG
Ciudad de MéxicoCiudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México
localityLæs mere
Best Western Hotel Majestic

Best Western Hotel Majestic

Avenida Francisco I. Madero 73, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Gran Hotel Ciudad de México

Gran Hotel Ciudad de México

16 de Septiembre 82, Centro Histórico, Cuauhtemoc
lodgingLæs mere
Hotel NH Mexico City Centro Histórico

Hotel NH Mexico City Centro Histórico

Calle de la Palma 42, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hampton Inn & Suites Mexico City - Centro Historico

Hampton Inn & Suites Mexico City - Centro Historico

5 de Febrero 24, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Ritz

Hotel Ritz

30, Avenida Francisco I. Madero, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hostal Regina Centro Historico Ciudad de Mexico

Hostal Regina Centro Historico Ciudad de Mexico

Calle Regina 58, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Habana

Hotel Habana

Calle República de Cuba 77, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hostel Amigo Suites

Hostel Amigo Suites

Luis González Obregón 14, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hostel Mundo Joven Catedral

Hostel Mundo Joven Catedral

República de Guatemala 4, Centro, Cuauhtémoc
lodgingLæs mere
México City Hostel

México City Hostel

República de Brasil 8, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Roble

Hotel Roble

República de Uruguay 109, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Chillout Flats Bed & Breakfast

Chillout Flats Bed & Breakfast

Calle de Bolívar 8, Centro, Cuauhtémoc
lodgingLæs mere
Hotel la Casa de la Luna

Hotel la Casa de la Luna

Calle Bolivar 57, Cuauhtémoc, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Montecarlo

Hotel Montecarlo

República de Uruguay 69, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Castropol

Hotel Castropol

José María Pino Suárez 58, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hostal Amigo

Hostal Amigo

Calle Isabel la Catolica 61-A, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Amigo Zocalo

Hotel Amigo Zocalo

Moneda 8, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Hotel Antillas

Hotel Antillas

Belisario Domínguez 34, Centro, Ciudad de México
lodgingLæs mere
Centro

📑 Ciudad de México alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning